Пространство за колокация

 • 4000+ мкомбинирано място за разполагане на оборудване
 • Два дейта центъра
 • 60 см. двоен под
 • Частни клетки и зали по дизайн
 • Специализирани трасета за захранващи и комуникационни кабели
 • 2 отделни подхода за кабели към сградата
 • Различни, непресичащи се кабелни трасета за всички видове кабели

Захранване

 • 3x 10 000 V основни захранващи трасета от три различни подстанции (минаващи по непресичащи се пътища)
 • A+B+C трансформатори с обща мощност 3750 KVA
 • Собствена разединителна подстанция
 • 6 Дизел генератора с обща мощност 4.8 MW
 • 6 независими UPS групи (N+1) 220V променливо напрежение
 • 8 независими групи (N+1) -48V постоянно напрежение
 • 100+ тона UPS батерии

Охлаждане

 • Индустриален клас прецизни климатични системи
 • Резервирани N+1 охлаждащи инсталации за всяка колокационна зала
 • Енергийно ефективна (free cooling) система
 • Резервирана N+1 система за овлажняване на въздуха
 • Отдалечен мониторинг
 • Поддръжка на резервни части на склад
 • Проектирано охлаждане до10-12 kW за всеки шкаф

Свързаност

 • Две независими канални мрежи, без общ път, през които могат да се прекарват кабели до сградата
 • Много близко местоположение до най-големият кабелен колектор в града
 • Специализирани стаи за свързване (Meet Me Rooms) в които могат да се изгражда взаимна свързаност
 • Отделни A+B кабелни скари над шкафовете за инсталация на комуникационни кабели
 • Голямо разнообразие от оптични пач корди на склад, за по-бързо изграждане на взаимна свързаност

Пожарогасене

 • FM200 и IG-55 пожарогасителни газови агенти
 • VESDA система, производство на Siemens Cerberus
 • Ръчни COпожарогасители
 • Огнеопорни врати към колокационните зали
 • Датчици за дим и огън в двойния под и в тавана
 • Отдалечен мониторинг

Мониторинг

 • Специализиран софтуер (BMS) за наблюдение на критичните за дейта центровете системи
 • Видео наблюдение на външния и вътрешния периметър и на колокационните зали
 • Система за известяване от ново поколение (възможност да изпраща известия чрез e-mail, sms и телефонни обаждания)
 • Отдалечен мониторинг и управление на всички системи, които обслужват дейта центровете
 • 24/7 дежурни инженери, които са обучени да реагират бързо и адекватно, в случай че възникне инцидент

Сигурност

 • ISO/IEC 27001:2013 сертификат за управление на сигурността на информацията
 • PCI DSS 3.2.1 сертификат (раздел 9 и 12)
 • Управляеми списъци за достъп на клиентите
 • История на посещенията (лог)
 • Система за контрол на достъпа с RFID карти
 • Видео наблюдение
 • Физическа охрана
 • Шкафове с индивидуално заключване и ключалки с код
 • Допълнителни мерки за сигурност могат да бъдат имплементирани при желание от страна на клиента